Zum Hauptinhalt
zum Mohnwirt
Veranstaltungen
Mohn einkaufen

Im Rahmen der EU-Partnerschaft mit der Gemeinde Vanyarc (Ungarn) besuchte Cornelia Juster als Gemeinderätin für das Mohndorf Armschlag die Delegationsgruppe in Sopron. Ein gemeinsamer Besuch im EU-Gedenkpark mit der Unterzeichnung des Vertrages und der Austausch von Informationen und Erfahrungen ließen diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis werden. 


A « 15 év a szabad Európában- 30. évfordulós testvértelepülési találkozó Vanyarcon» projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehet?vé tette a találkozókat 210 állampolgár részvételével, akik közül Dolná Strehová, és Hrusov (100) – SK,  Mohndorf (20) – AT, Spolok Slovákov v Polsku - Folklórny Súbor DOLINA z Krempach (30) – PL,  Sacele - Négyfalu(40) – RO, Kultúrno-Umelecky Spolok Sládkovic (20) – SRB lakosai. (VANYARC – HU 840 f?vel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne VANYRC, Magyarország HU volt, 30/04/2019 és  05/05/2019 között

Részletes leírás:

30/04/2019 - án a találkozó – Nyitónapján a téma Lépjünk Európába! Európai együttm?ködés napja – Határ nélküli Európa. Vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés, évfordulós, valamint új testvértelepülési megállapodások el?készítése mellett vitafórum indult az Európai együttm?ködés szükségességér?l, 15 éves EU tagságunkról. Generációs párbeszédet és közösség épít? programokat indítottunk.

01/05/2019 - én a téma Csatlakozási ünnep. Európa a mindennapjaink része – sportosan építsük Európa jöv?jét! Napunk a tapasztalatcsere programra épült. 2004 óta minden évben megrendezzük a közös testvértelepülési Európa-futásunkat, mely a csatlakozásunk id?pontjára emlékeztet. A nap a sport, az aktív élet területeire fókuszált, ugyanakkor számot adtunk az EU tagság 15 évér?l, eredményeir?l, nehézségeir?l. Van Európai megoldás!? - címü generációs pódiumbeszélgetés az EU jelenér?l, jöv?jér?l. a generációk és népek közötti párbeszéd, az esélyegyenl?ség és a szolidaritás gyakorlati megvalósulásának bemutatásáról szólt.

02/05/2019 – án a téma Vasfüggönyön át Európába! Kiállítások és pódiumbeszélgetés vasfüggöny magyarországi lebontás megkezdésének 30.évfordulóján. Soproni kirándulással - az 1989-es Kelet-Európai változások egyik meghatározó eseményéhez köt?d?en - ünnepeltük a Vasfüggöny (m?szaki határzár) lebontás kezdetének 30. évfordulóján. A vasfüggönyhöz köt?d? emlékeket, fotókat, újságcikkeket, filmeket bemutató kiállítást és pódiumbeszélgetést szerveztünk partnereink közrem?ködésével.

03/05/2019 – án a téma Szabad Európa – Sajtószabadság napja 1989/2019. A Nemzetközi sajtószabadság napján több szempontból megvizsgáltuk szabadságunk, demokratikus elkötelezettségünk múltbeli és jelenkori helyzetét. A sajtószabadság napján partnereink fiatal korosztályból kikerül? „újságírói” dolgozták fel a jelenkor kihívásait (álhírek, demokráciát veszélyeztet? folyamatok) valamint az 1989-es demokratikus átalakulás el?tti id?szak sajtójának szabadságát. A demokratikus átmenethez hozzájáruló Szabad Európa Rádió szerepér?l, emlékeir?l beszéltünk.

04/05/2019 – én a téma: Testvértelepülések napja 30. Évfordulós és kapcsolatb?vít? megállapodások aláírása- Kulturális elfogadás-kulturális párbeszéd jegyében. A nap célja, a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése, eltér? hagyományú országot képvisel? településsel a kapcsolatrendszerünk b?vítése volt. Félelmeink közös feltárásán, egymás kulturális és m?vészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása is megvalósult.

05/05/2019– én a téma Formáljuk Európa jöv?jét! - A közelg? Európai Parlamenti választások fontosságát bemutató pártpolitikailag semleges fórum Európa jöv?jét jelent? fiatal korosztály közrem?ködésével. E nap célja a különböz? korosztályok megszólítása volt, az EP választáson való részvétel érdekében! Az Európai Uniós tagság lehet?ségeinek véleményezése a csatlakozók és a „befogadók” és a „küls? szemlél?k” szemszögéb?l. Zárásként a delegáció vezet?k értékelték a 6 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következ? évi programokra, feldolgozandó témákra.